torsdag den 3. september 2015

Web + log = Blog

Begrebet web log bliver introduceret af John Barger i 1997 - som en betegnelse for en logbog på nettet

"A weblog is a frequently updated website which contains news and views on a variety of topics"
(Nowson et al., 2005)

Henvisning til Bloggen i Plain English

Bloggen kan være en personlig publiceringsform og være individets repræsentation på nettet:


  • Den opdateres synligt og kronologisk
  • Læsere notificeres via RSS feeds
  • Der kan dannes netværksrelationer via blogrolls
Motivationer for at blogge
  1. Som dokumentation for sit liv
  2. Reportage (democratic self-expression)
  3. Katharsis - dagbog
  4. Refleksionsværktøj - "thinking by writing"
  5. Interesse fællesskab (forfattere, forskere, nybagte forældre, mad...)
"Most bloggers are acutely aware of their readers, even in confessional blogs, calibrating what they should and should not reveal." (Nardi, 2004)
Bloggin as Social Activity - or - Would You Let 900 Million People Read Your Diary
(Nardi et al)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar